Als blijkt dat uw kind werd ingeschreven in de foute groep kan een verplaatsing naar de juiste groep niet gegarandeerd worden.
Bij volzette groepen is een verplaatsing niet mogelijk. Een deelnemer vanop de wachtlijst komt dan in aanmerking om de groep te vervolledigen.
Overzicht kostprijs: Watergewenning en beginners: 280 euro
Indien de wachtlijst actief is, mag u ons opbellen op het nummer 0499/256352