Voorwaarden

VOORWAARDEN en RICHTLIJNEN VOOR EEN AANGENAME SFEER

Lees deze voorwaarden en informatie zorgvuldig alvorens u het inschrijfformulier invult.

Voorwaarden inschrijven

Inschrijven kan vanaf 5 jaar.

De wachttijd varieert en we kunnen van tevoren geen uitspraken doen over de exacte wachttijd.

De ingevoerde gegevens worden behandeld als vertrouwelijk en worden alleen voor registratie gebruikt voor

Zenbad en niet verstrekt aan derden.

Voorwaarden betaling

De betaling gaat uitsluitend per automatische overschrijving op deze site. De inschrijving is pas volledig na betaling

Teruggave van lesgeld van een gemiste les is niet mogelijk, ook niet bij ziekte. Wel kan er gebruik gemaakt worden van de inhaallessen die aangeboden worden. (niet bij gevorderden)

Richtlijnen voor een aangename sfeer

Om een aangename sfeer te creëren tijdens de les vragen we om op uw kind te letten tijdens het omkleden. Indien iemand anders u kind brengt of ophaalt gelieve die persoon in te lichten over de gang van zaken.

Aanvang en einde les

De lessen beginnen en eindigen stipt op het voorziene uur. Gelieve er dan ook steeds voor te zorgen om op tijd te zijn en zoals eerder vermeld op deze site een 10-tal minuten op voorhand aan te komen in het zwembad.

Wachten

Ouders hebben enkel toegang tot de kleedkamers. Er is geen mogelijkheid om in het zwembad te kijken naar de les.
Dit volgens gemaakte afspraken met de eigenaars van het zwembad en om de les vlot te laten verlopen. Dank voor u begrip.

Omgang met onze spullen

• Geen stoelen en tafels van de wachtruimte buiten plaatsen.

• Zorg voor de accommodatie als een goede huisvader.