Reglement

Reglement betreffende het zwembad

Art.1.

Dit reglement is geldig voor het private zwembad, gelegen te Kortrijk.

Art. 2.

De zwemmers worden verplicht gebruik te maken van douches vooraleer het zwembad te betreden.

Art. 3.

De kaden rond het zwembad zijn uitsluitend toegankelijk voor personen zonder schoeisel en voor het personeel.

Art. 4.

De toegang tot het zwembad zal geweigerd worden:

• aan personen met niet geheelde wonden

• aan personen lijdend aan besmettelijke huidziekten of besmettelijke kwalen

• aan personen die kennelijk onder invloed van drank of drugs zijn

• aan personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen

• aan dieren

Art. 5.

Alle gebruikers mogen het beschikbare zwemmateriaal gratis gebruiken om kinderen te initiëren in de zwemsport. Beschadigingen dienen vergoed te worden.

Art. 6.

Kauwgom, eetwaren en/of drank mogen niet gebruikt worden in het zwembad. Er geldt een rookverbod in het hele gebouw.

Art. 7.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Art. 8.

Na de zwembeurt is er mogelijkheid tot gebruik van de douches. Het is verboden de douches te lang of op onverantwoorde wijze te gebruiken.

Art. 9.

Bij het binnenkomen van het zwembad ontdoet de gebruiker zich van het schoeisel in de wisselzone.